02. November 2018

Så er sæson 2018 overstået. Hvordan


Så er sæson 2018 overstået. Hvordan husker du den? For os har det været en sæson, der fra starten brillierede ved en meget lille opgang af store blanke laks, men derimod en hel del tynde nedfaldsfisk. Efter et koldt forår kom varmen for alvor til Danmark. Det blev så varmt at vi måtte lukke for fiskeriet i åen i 2 1/2 uge, på grund af for høje vandtemperaturer og hermed en øget dødelighed blandt laksene. Sæsonen så ud til at blive en kæmpe fiasko. Men det skulle vise sig anderledes. Den første dag efter genåbningen i uge 32 blev hele 85 laks indrapporteret, og det viste sig ikke at være en enlig svale, for resten af sæsonen har fangsterne væltet ind. Skjern Å leverede drømmefiskeri på fangster omkring 20 laks pr. dag, som resulterede i ny rekord på hele 1754 stangfangede laks. Hvad mon næste sæson bringer - måske sætter vi atter rekord, måske kommer der en ligeså stor årgang mellemlaks, som vi så det med Grilsene i år og hvad med storlaksene? Har du allerede planlagt dit fiskeri i Skjern Å for 2019? #Riverfisher #Skjernaa

29. October 2018

Vandrer unge laks også til havet


Vandrer unge laks også til havet om efteråret? Den klassiske opfattelse i litteraturen er, at unge laks tilpasser sig livet i saltvand (smoltificerer) og vandrer fra vandløbene til havet om foråret for at vokse sig store, inden de vender tilbage til vandløbet for at gyde. Udenlandske undersøgelser fra visse laksebestande har dog indikeret, at en andel af de unge laks også vandrer til havet om efteråret. Denne viden er vigtig for forvaltningen af lokale laksebestande. Eksempelvis understreger en udvidet vandringsperiode fra vandløbet til havet behovet for fri faunapassage hele året rundt. Der findes imidlertid ingen danske undersøgelser af nedvandring af unglaks fra vandløbet til havet udenfor den klassiske smoltsæson om foråret. DTU Aqua og Danmarks Center for Vildlaks er derfor i gang med at undersøge, hvorvidt og i hvilket omfang unglaks i Skjern Å-systemet foretager nedstrømsvandringer om efteråret. Undersøgelsen bliver lavet i Omme Å, hvor der er opstillet en såkaldt PIT-antenne station. Laksene er individuelt mærket med en lille chip (PIT-mærke), og tidspunktet for laksenes vandring registreres automatisk på PIT stationen, hvis en mærket laks svømmer forbi antennerne. I august er der mærket 560 vilde unglaks opstrøms PIT stationen. Derudover er der mærket og udsat 500 opdrættede laks for at undersøge, om vilde og opdrættede laks har samme vandringsadfærd. I første omgang skal undersøgelsen påvise, om laksene vandrer nedstrøms i Omme Å om efteråret. Opfølgende undersøgelser, hvor laksene mærkes med mere avancerede mærker, er dog nødvendige for at kunne fastslå, om laksene rent faktisk vandrer til havet. Resultaterne fra undersøgelsen bliver offentliggjort på danmarksvildlaks.dk og Riverfisher Denmark. #Riverfisher #Skjernaa

24. October 2018

Tilbage i september måned afholdte


Tilbage i september måned afholdte vi en konkurrence, hvor en heldig vinder vandt en Stauning whiskey. I den forbindelse modtog vi en masse stemningsfulde billeder fra jer, som I skal have et stort tak for. Her er vinder-billedet af Jimmy Nielsen, som har været på en fantastisk far-og-søn tur. #Riverfisher #Skjernaa

24. October 2018

Har du også prøvet det, hvor man


Har du også prøvet det, hvor man oplever nogle helt særlige stunder, hvor alt går op i en højere enhed? Ved Karup Å kan en sådan stund være det tidspunkt, hvor fiskene bider, nattergalens sang og mange flere. Nogle gange tager naturen pusten fra lystfiskeren, og i stedet for at fiske nydes der. En af disse helt specielle stunder beskrives her: #Riverfisher #Karupaa

20. October 2018

Tilbage i september måned afholdte


Tilbage i september måned afholdte vi en konkurrence, hvor en heldig vinder vandt en Karup Å whiskey. I den forbindelse modtog vi en masse stemningsfulde billeder fra jer, som I skal have et stort tak for. Her er vinder-billedet af Lars Relund og resultatet af en natfisketur - en smuk havørred. Sagt med Lars’ egne ord: “Natten har sølv i mund” #Riverfisher #Karupaa

20. October 2018

Påvirker skader på gællelåg overlevelsen


Påvirker skader på gællelåg overlevelsen af udsatte laks? Danmarks Center for Vildlaks og DTU Aqua er i gang med at undersøge, om skader på gællelågene påvirker overlevelsen af opdrættede laks i naturen. Laks får ofte skader på gællelågene under opdrætsfacen, inden de udsættes i naturen (figur 1). Eksempelvis havde op mod 40 % af laksene skader på gællelågene ved udsætningen i 2017. Årsagen til skader på gællelågene kendes endnu ikke, men flere forskellige faktorer kan være involveret, herunder vitaminmangel, bakterielle infektioner og aggressiv adfærd mellem laksene (bidskader). Det er også uvist, hvorvidt skader på gællelågene påvirker laksesmoltenes overlevelse under deres vandring fra vandløbene til havet. Man kan sagtens forestille sig, at skader på gællelågene reducerer laksens svømmeegenskaber og evne til at optage ilt, som potentielt kan øge dødeligheden og predation fra fugle, fisk og pattedyr. Dette vil alt andet lige mindske antallet af laks, der senere vender tilbage for at gyde i vandløbene. For at undersøge laksenes vandringssuccess til havet er omkring 3300 smolt med varierende grader af skader på gællelågene mærket med en lille elektronisk chip (PIT mærke). Mærket indeholder en unik kode, som automatisk registreres, når fisken svømmer forbi en såkaldt PIT-antenne station. Registreres en laks på PIT-stationen, er det et udtryk for, at fisken har overlevet vandringen fra vandløbet til havet. Der er også blevet taget billeder af hver fisk for at kunne bestemme graden af skade på gællelågene. Undersøgelserne er afsluttet, men resultaterne er endnu ved at blive oparbejdet. De endelige resultater bliver offentliggjort på danmarksvildlaks.dk og Riverfisher Denmark. #Riverfisher #Skjernaa

16. October 2018

Skobæk er gennem tiderne en af de


Skobæk er gennem tiderne en af de bedste pladser i åen. Bækken tilfører koldt vand til åen, som giver god mulighed for, at fange mange laks. Har du fisket ved Skobæk? #Riverfisher #Skjernaa

16. October 2018

Efteråret er årstiden, hvor mørket


Efteråret er årstiden, hvor mørket for alvor sænker sig over å-dalen, og hvor vind og vejr ofte raser. Har du oplevet de øjeblikke, hvor mosebryg, sol, dug og spindelvæv sætter sit særlige præg på å-dalen? Del gerne dine minder med os. #Riverfisher #Karupaa

12. October 2018

Se med i filmen og bliv klogere


Se med i filmen og bliv klogere på, hvordan man ankrer sin flue på stangen, så man undgår knæk på forfanget og ødelagte skydeøjer på stangen. Hvad er dit råd? #Riverfisher #Skjernaa

12. October 2018

Natten mellem den 31. oktober og


Natten mellem den 31. oktober og den 1. november slutter fiskesæsonen i Karup Å. Når fiskeriet slutter, bliver der tid til fluebinding. Måske kunne du inspirere andre med et billede af din yndlingsflue? Del gerne et billede, så der bliver inspiration til andre ved fluestikket. Tilføj også gerne bindemønster #Riverfisher #Karupaa

09. October 2018

Vidste du, at de fisk der genudsættes,


Vidste du, at de fisk der genudsættes, også er på fangstrapporten? Lige nu kan du gå på opdagelse i fangstrapporten, hvor du blandt andet kan se fisk i mellem- og stor størrelse. D. 25. september blev der fanget 11 fisk med 3 over 6 kilo og største på hele 7,7 kg og d. 20. september, hvor sæsonens hidtil største havørred på 9,96 kg blev fanget. Se fangstrapporten her: http://karupaa.com/dk/index.asp?id=118&aar=2018#journaltop #Riverfisher #Karupaa

09. October 2018

Skal du ud at fiske her i efteråret? Marc


Skal du ud at fiske her i efteråret? Marc Skovby arbejder på DCV (Danmarks Center for Vildlaks). Han er en meget dygtig og innovativ fluebinder og erfaren Skjern Å-fisker. Skal du ud at fiske, anbefaler Marc Skovby denne efterårsflue til laksefiskeriet ved Skjern Å: The Marabou flu Rør: 1,8mm sort Krop: 4mm tungsten bead - metallic orange Hackle1: rød marabou 3tørn+angelhair Hackle2: rød marabou 3tørn+4fibre amhearst fasan rød Hackle3: brun marabou 3tørn Front hackle: fierry Brown grizzly høne 3tørn Cone: FF nano disc metallic orange #Riverfisher #Skjernaa

06. October 2018

Fiskeriet i oktober kan være udfordret


Fiskeriet i oktober kan være udfordret af regn og blæst. For de der tager udfordringen op, kan der vente nogle gode fiskeoplevelser. Oktober er også måneden, hvor fiskesæsonen afsluttes. Hvem ved, måske kommer nogle af de havørreder der ikke fandt vej op i Karup Å under sommerens hedebølge nu? Har du mod på at udfordre vejr og vind? #Riverfisher #Karupaa

06. October 2018

Vidste du, at Skjern Å-sammenslutningen


Vidste du, at Skjern Å-sammenslutningen stiller gydegrus til fri afbenyttelse til alle små vandløbsprojekter i Skjern Å-systemet? Småsten 8-16 mm bruges til de mindre vandløb og 16-32 mm til de større. Du kan efter aftale hente gydegruset på DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern. Går du selv med tanker om at skabe bedre forhold for åens fisk, skal du sørge for tilladelse til projektet ved såvel lodsejer som kommune. Henvendelse skal ske til Søren Larsen på tlf. 24406921 eller sl@vildlaks.dk. #Riverfisher #Skjernaa

02. October 2018

VIND ET KORT OVER KARUP Å! Vær med


VIND ET KORT OVER KARUP Å! Vær med i konkurrencen om et kort over Karup Å til en værdi af DKK 553,-. For at deltage i konkurrencen skal du like dette opslag og kommentere på, hvor du foretrækker at fiske ved Karup Å! Du er naturligvis velkommen til at opfordre andre til at deltage i konkurrencen ved at tagge dine venner og dele konkurrencen - dette er dog ikke et krav. Konkurrencen slutter d. 11. oktober 2018, hvorefter en vinder bliver trukket, som får direkte besked i kommentarfeltet. Vinderen skal selv afhente præmien ved Laksens hus, Skjern. KONKURRENCEBETINGELSER For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Samtidig er denne konkurrence hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. #Riverfisher #Karupaa

Hent flere nyheder & events
Luk søg