20. April 2018

”Americano”… Ny Riverfisher blog


”Americano”… Ny Riverfisher blog :-) (For German and English version, see below). Se blog indlægget, og find inspiration til fluebinding og fiskeri i Karup Å :-) /blog/2018/americano-dk/ „Americano”… Neuer Beitrag auf der Riverfisher Blog :-) In diesen Beitrag finden Sie Inspiration für Fliegenbinden, und für die Fischerei in Karup Au :-) /blog/2018/americano-de/ “Americano”… New Riverfisher Blog entry :-) In this blog, you can find inspiration for flytying, and for fishing River Karup :-) /blog/2018/americano-en/ #riverfisher #karupaa

19. April 2018

God nyhed om et formelt Nordisk


God nyhed om et formelt Nordisk samarbejde, der skal forbedre forvaltningen af skarvbestanden. Se mere på linket :-) http://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2018/04/nordisk-moede-om-skarv-og-fisk?id=1bb3da30-ce8e-40df-8578-4dd3882e7a91&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign= #riverfisher #karupaa

06. April 2018

Ny hjemmeside og fantastisk fangst. !!English


Ny hjemmeside og fantastisk fangst. !!English an German below!! Riverfisher har nu fået hjemmesiden klar. Se mere om Karup Å på /karup-aa/ 11,2 kg sølv fra Karup Å! Sæsonen 2018 i Karup Å er nu for alvor skudt i gang. Karup Å leverede i år allerede et pragteksemplar af en forårs havørred i PR størrelsen i slutningen af marts måned. Den 24. marts glimtede det således i ådalen, da en 97,5 cm og 11,2 kg sølvblank havørred blev fanget på wobler af Lars Uhre Bruun. Den store havørred er måske umiddelbart et godt bud på en storfangerfisk, men erfaring og sund fornuft siger, at flere af disse forårskæmper vil finde vej op i Karup Å, nu hvor isen har sluppet sit tag over fjorden og milde vinde blæser i ådalen. ”Knæk og bræk” i den kommende tid. - - 11,2 kg Silber von der Karup Au! Jetzt geht’s mit der Saison 2018 bei der Karup Au richtig los. Karup Au hat schon hier im Ende von März, ein Pracht Exemplar von einer Frühlings Meerforelle geliefert. An der 24. März hat es in das Flusstal so richtig geglitzert, als der Lars Uhre Bruun einer blanken Meerforelle auf 97,5 cm und 11,2 kg auf Wobbler gefangen hat. Es kann schon sein, dass dieser Meerforelle im Ende der Saison als „Groß Fänger Fisch“ gekrönt wird. Aber Erfahrung und Vernunft ergebt, das mehrere von diesen Frühlings Giganten ihren Weg zu der Au finden will, jetzt wo der Eis den Fjord verlässt und wärmeren Temperaturen der Flusstal begrüßen. Viel „Petri“ in der kommenden Zeit. - - 11.2 kg pure silver from River Karup! Season 2018 in River Karup is on for real. This year the River Karup has already delivered a magnificent springtime seatrout, in the end of March. On the 24.th of March, silver lightning struck through the river valley, as Lars Uhre Bruun caught a fresh sea run fish on a lure, weighing in at a total of 11.2 kg and measuring 97.5 cm. This magnificent seatrout may very well end up being the largest fish caught in the river this season. However, experience and common sense dictates, that more of these springtime giants will find their way up River Karup, now that the ice has finally left the fjord and kinder winds sweep the river valley. “Tight lines” in the time to come. #riverfisher #karupaa

26. February 2017

Fedtfinneklippet fisk deltager i


Fedtfinneklippet fisk deltager i et forskningsprojekt. Vi vil lige orientere om, at DTU Aqua er gået i gang med et meget interessant projekt for at belyse havørredernes vandring og overlevelse i Limfjorden. Her i vinter har 40 nedgængere fra henholdsvis Karup og Simested å, fået indopereret en lille radiosender i bughulen. Hver sender er forskellig, så hver fisk har sit eget signal. Senderen sender hvert minut et lille bip, der fortæller, at her er jeg lige nu. Senderen sender signaler i ca. 2 år, inden den går tom for strøm. Der opsættes lytteposter ved åmundingerne og forskellige steder i Limfjorden. De fisk, der får en sender indopereret, får samtidig klippet fedtfinnen af, og det er derfor vigtigt, at du genudsætter fisken, hvis du fanger en med en klippet fedtfinne. Den svømmer rundt med en sender til 1700 kr. i maven, og den kan afgive mange vigtige oplysninger fremover, så disse fisk er mere værd genudsat end døde. Fanger du en fedtfinneklippet havørred er det som sagt vigtigt, at du forsøger genudsætter fisken i live, er dette ikke muligt, vil DTU meget gerne have senderen retur. Du kan evt. aflevere den til din forenings vandplejemand. http://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fiskemaerker/fiskemaerke-fedtfinne foto: DTU #riverfisher #karupaa

12. October 2016

Vigtig orientering Naturstyrelsen


Vigtig orientering Naturstyrelsen og Ikast-Brande Kommune har netop lagt sidste hånd på et stort naturprojekt i Bølling Sø Kanal ved vestenden af Bølling Sø. I morgen eftermiddag lukkes der vand i de nye slyngninger, hvilket kan forventes at medføre farvet vand og muligvis drivende skum. I forbindelse med at vandet lukkes ind, inviteres lystfiskere langs Karup Å til indvielse. Se mere herunder: http://www.ikast-brande.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2016/okt/invitation-indvielse-af-genslyngningsprojekt-ved-boelling-soe-kanal #riverfisher #karupaa

07. August 2016

#riverfisher #karupaa


#riverfisher #karupaa

Hent flere nyheder & events
Luk søg