04. December 2018

Lige nedstrøms Vridsted Bro er Karup


Lige nedstrøms Vridsted Bro er Karup Å bred, og vandet risler. Et skønt sted, hvor mange personer hvert år bjergtages af den smukke udsigt. Både ovenfor og nedenfor broen er der mange gode standpladser, og af og til kan man fra broen være heldig at se fisk, der trækker, eller endog fisk, der boltrer sig i det relativt lave vand. Kommer man der på det rigtige tidspunkt, kan lys og vand skabe et magisk view. Kender du et sted, som du synes, fortjener at blive fremhævet? #Riverfisher #Karupaa

04. December 2018

Naturstyrelsen Blåvandshuk har etableret


Naturstyrelsen Blåvandshuk har etableret fire nye gydebanker for laks, ørreder og lampretter i nedre Gundesbøl Å, på Skjernådalens Lystfiskerforenings fiskevand. Projektet blev gennemført på en reguleret åstrækning, med en udpræget mangel på fysisk variation til formål at skabe større biodiversitet inden for Skjern Å projektområdet generelt. Danmarks Center for Vildlaks har projekteret opgaven som rådgivere for Naturstyrelsen, og projektet udføres sideløbende med at Ringkøbing Skjern Kommune frilægger et rørlagt tilløb, Rabæk, som løber til Gundesbøl Å umiddelbart nedstrøms de nye gydebanker. #Riverfisher #Skjernaa

01. December 2018

Sommer minder fra Karup Å. Billedet


Sommer minder fra Karup Å. Billedet her er fra det smukke område ved Torp, hvor åen bugter sig idyllerisk igennem landskabet. Har du også et flot billede fra åen fra denne sæson, så del det gerne i kommentarerne på dette opslag 📸 #riverfisher #karupaa

28. November 2018

Vidste du, at der nu er hele 3 Riverfisher


Vidste du, at der nu er hele 3 Riverfisher Porte opsat? Portene har fået navnene: Jættestuen, Plejdrups Plads og Svends Bløde. Snart vil der blive opsat info og kort-tavle. Hver port har i forvejen bord og bænk, så det er bare med at komme ud og bruge dem. Har du benyttet dig af disse porte? #Riverfisher #Karupaa

28. November 2018

Borris Fiskeriforening har 23 km


Borris Fiskeriforening har 23 km af det bedste laksevand fordelt i Skjern Å og Vorgod Å. Prøv de populære steder som Gjaldbæk Bro, Borriskrog Bro eller landevejssvinget, eller gå en rolig tur med snøren i vandet langs Vorgod Å. Borris Fiskeriforenings vand er ét stort sammenhængende stykke, hvor der kan fiskes fra begge sider. I Skjern Å starter stykket ved Herning kommunegrænse og slutter ved Kodbølgård (Svinefarmen). I Vorgod Å starter stykket ved jernbanebroen og slutter ved udløbet i Skjern Å. Hvad er dine oplevelser ved disse populære steder? #Riverfisher #Skjernaa

25. November 2018

Vores forening har fiskeret til


Vores forening har fiskeret til ca. 65 km åbred ved bl.a. Skjern Å, Omme Å og Vorgod Å. Alle kan blive medlem eller købe dag- og uge kort. Vi tilbyder et super lakse- og havørredfiskeri ved næsten alle typer vandløb: Fra de hurtigere partier i Vorgod Å og Gundesbøl Å, det alsidige nedre Omme Å og selvfølgelig den spændende, smukt slyngede Skjern Å-strækninger mellem ”svinefarmen” og Omme Å’s udløb, med stryg og mange fine standpladser. Nedstrøms Omme Å findes de større flodlignende forhold, hvor der gennem hele sæsonen kan fanges laks, selv ved de mindste vandføringer, hvor resten af Skjern Å-systemet kan synes støvsuget for laks og havørreder. Helt yderst ved Lønborg, byder Skjern Å også på et godt, lettilgængeligt og børnevenligt fiskeri efter aborrer og gedde. Skjernådalens Lystfiskerforening er aktiv indenfor vandløbspleje, vi udfører vandløbsforbedrende opgaver i mange afskygninger og uddanner de kommende lystfiskere i vores juniorafdeling ”Vildfisken”. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, og bidrager derigennem også til det landsdækkende arbejde for bedre vandløb og fuldt ud selvreproducerende, hjemmehørende fiskebestande i de danske vandløb. Læs mere om vores fiskevand, hvad vi ellers tilbyder og om foreningen generelt på https://skj-lf.dk/ og på vores Facebookside: Skjernådalens Lystfiskerforening. #Riverfisher #Skjernaa

25. November 2018

Vintertiden nærmer sig, og de sidste


Vintertiden nærmer sig, og de sidste havørreder er formodentlig endnu ikke kommet på plads på gydebankerne i Karup Å og i åens mange tilløb. Havørrederne skal have indstillet sigtekornet for at finde Karup Ås udløb i Skive Fjord, men til gengæld får de en smuk oplevelse på vejen ind i åen. #Riverfisher #Karupaa

21. November 2018

Lystfiskerforeningen af 1926 er


Lystfiskerforeningen af 1926 er en af landets og Skjern Åens ældste lystfiskerforeninger. Foreningen blev stiftet af den legendariske skomager og laksefisker, Han Bache fra Skjern i forening med oberstløjtnant, Carl Theodor Wegener. Et af foreningens første gøremål, var at være med til at opkøbe laksegårdsrettighederne ved Skjern Å, så laksene kunne sikres uhindret opgang i åen. Senere var foreningen, i 1938, med til at stifte Danmarks Sportsfiskerforbund, og overdrog ved den lejlighed foreningsbladet, Sportsfiskeren og andre af foreningens aktiver, til det nystiftede forbund. Lystfiskerforeningen af 1926 er en lystfiskerforening med plads til alle. Med 750 medlemmer er det en af de største foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund og den største forening ved Skjern Å. Lystfiskerforeningen har fiskevand ved en række jyske vandløb i Danmarks smukkeste natur. Her er alt fra laksefiskeri i Skjern Å og Storåen til havørredfiskeri i Karup Å og bækørred- og stallingfiskeri i Råsted Lilleå, Holtum Å, Omme Å, Fjederholt Å, Karstoft Å og Hellegård Å. Ved Skjern Å har Lystfiskerforeningen af 1926 fiskevand på strækninger ved udløbet, ved Albæk, Lundenæs, Kodbøl, Sdr. Felding, Clasonsborg, Skarrild og desuden i Skjern Å-systemet i Omme Å, Vorgod Å, Karstoft Å, Holtum Å og Fjederholt Å. Se: http://www.lf26.dk/fiskevandet/kortene/ Lystfiskerforeningen af 1926 arbejder i fiskeriets interesse for medlemmerne. Men foreningen har også stolte traditioner for at varetage og passe godt på natur og fisk. Foruden en række vandløbsprojekter har foreningen sat fokus på de vilde laksefisk og skaffet midler til varetagelse af laksefiskenes interesse gennem Skjern Å Lystfiskerfestival, der afholdes hvert andet år og gennem en auktion på festivalen. Da det er attraktivt at være medlem af foreningen, og vi gerne vil passe på vort fiskevand, har foreningen i øjeblikket en venteliste. Ønsker man optagelse i foreningen, kan man søge om optagelse på ventelisten på foreningens hjemmeside: www.lf25.dk De fleste af foreningens fiskevande er forbeholdt medlemmerne. Dog sælges der dagkort til det legendariske fiskevand i Skjern Å ved Skarrild ved Clasonsborg. Ligesom det er muligt, at købe dagkort til Høgild Møllegård-stykket ved Karup Å. Bemærk dagkort til Skjern Å sælges først fra 16 maj 2019. Fiskekort til Skjern Å kan købes i Laksens Hus, hos Korsholm i Skjern, Spar Købmanden i Skarrild, F24 Lavpris i Sdr, Felding, Danskfiskekort.dk samt Fiskekort.dk Se: http://www.lf26.dk/dagkort/ #Riverfisher #Skjernaa

17. November 2018

Nogle gange ser de fluer, vi laver,


Nogle gange ser de fluer, vi laver, super godt ud på fluestikket. Men hvordan ser de ud i vandet? Tag dine fluer med til et vandløb og hold linen i hånden, mens du filmer under vandet - så får du et indtryk. Prøv f.eks. også med og uden propel, med og uden vægt, stor eller lille krog osv. Et perfekt lille tip at øve sig på, mens vi venter på næste sæson. Pøj pøj :-) #Riverfisher #Karupaa

17. November 2018

Vidste du, at flere og flere Skjern


Vidste du, at flere og flere Skjern Å fiskere benytter sig af fangstnet, som er med til at sikre en skånsom genudsætning? Her viser lokale Claus Skeldal på fineste vis hvordan en laks kroges, fightes, landes og genudsættes. #Riverfisher #Skjernaa

13. November 2018

VIND EN FLASKE KARUP Å SNAPS! Vær


VIND EN FLASKE KARUP Å SNAPS! Vær med i konkurrencen om en Karup Å snaps til en værdi af DKK 149,-. For at deltage i konkurrencen skal du like dette opslag og dele et billede af en havørred, du har fanget i Karup Å. Du er naturligvis velkommen til at opfordre andre til at deltage i konkurrencen ved at tagge dine venner og dele konkurrencen - dette er dog ikke et krav. Konkurrencen slutter d. 20. november 2018, hvorefter en vinder bliver trukket, som får direkte besked i kommentarfeltet. KONKURRENCEBETINGELSER For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år. Samtidig er denne konkurrence hverken sponsoreret, støttet eller administreret af, eller associeret med Facebook. Ved upload af billede gives der tilladelse til, at Riverfisher kan anvende billedet som en del af markedsføringen på sociale medier og www.riverfisher.dk. #Riverfisher #Karupaa

13. November 2018

Vidste du at vandplejeformand for


Vidste du at vandplejeformand for Skjernådalens Lystfiskerforening, Stefan Meldgård, på eget initiativ har sørget for, at der er etableret tre nye standpladser ca. 500 meter nedstrøms Lundenæs Bro mellem Råddensig bæk og Broen? De nye pladser har fået navnene Helsager 1, 2 og 3. Pladserne er skabt af i alt 60m3 marksten som er lagt i 3 nedstrømsrettede klynger. Klyngerne er lagt på et stræk der normalt ikke holder på laksene - så nu bliver det spændende at følge de kommende år. #Riverfisher #Skjernaa

09. November 2018

Herning Ikast Lystfiskerforening


Herning Ikast Lystfiskerforening (HI-LF) har meget alsidigt fiskevand i Skjern Å. Fra Forvirringen ved Arnborg og til Sdr. Felding med kendte stræk som Hesselvig, Tjæreovnene og Øvig. Her hjælper et kroget landskab af egekrat, lyngbakker, pil og elletræer dig til at finde læ for den til tider hårde vestenvind. Naturen er overvældende og du vil ofte møde rådyr, hjorte, oddere og isfuglens klassiske hvin. Åen snor sig med stor fart og foranderlighed gennem landskabet og veksler mellem vilde sving, kløfter, stryg og dybe høller. Fiskeriet er som at gå i en tidslomme, der ikke har ændret sig i århundreder. HI-LFs stykker er også kendetegnet ved et meget lavere fisketryk end længere nede af åen. Helt oppe fra Forvirringen ved Arnborg og nedstrøms til Skarrild har HI-LF det meste fiskevand på begge sider. Foreningen har også fiskevand nedstrøms Skarrild, ved St. Skovbjerg lige opstrøms Tarp bro og ved Sdr. Felding. Få mere info og en oversigt over fiskevandet på: https://youtu.be/MY_l46sv0uI og http://hi-lf.dk/kort/ #Riverfisher #Skjernaa

06. November 2018

Nogle gange lykkes det. Som lystfisker


Nogle gange lykkes det. Som lystfisker ved Karup Å er der nogle gange oplevelser, der rodfæster sig. For nogen er det, når man genudsætter en fisk, og for andre er det, når man fanger en fisk. Det kan jo også "bare" være, når man får en på natur-opleveren! Har du en oplevelse, et billede, et videoklip eller andet fra sæsonen 2018, som du vil dele med os og andre lystfiskere? Del det gerne med os - så deler vi måske dit billede på vores Facebookside :-) #Riverfisher #Karupaa

02. November 2018

Selvom fiskesæsonen i Karup Å er


Selvom fiskesæsonen i Karup Å er slut for i år, løber vandet fortsat, og fiskene er formentlig ved at gøre klar til at sikre de næste generationer af Karup Å-havørreder. Har du besøgt en gydebanke med havørreder på leg? Del gerne din oplevelse med andre :-) #Riverfisher #Karupaa

Hent flere nyheder & events
Luk søg