15. May 2018

Nyt blog indlæg på Riverfisher.


Nyt blog indlæg på Riverfisher. Læs den dugfriske beretning om ikke én men to majspringere her: /blog/2018/2-majspringere-hvor-fedt-er-det-lige/ #riverfisher #karupaa

15. May 2018

Så er vinderen af Riverfisher konkurrencen


Så er vinderen af Riverfisher konkurrencen fundet. Mange tak for alle jeres svar i konkurrencen. Vi blev meget glade for den store interesse   Vinderen blev Jesper Homann med følgende svar til spørgsmålet: Hvordan kan vi gøre Riverfisher bedre: "Ved at gøre det til lystfiskernes foretrukne sted at indhente information om fiskeriet i åerne. Det gælder både fysisk og online. Det kræver et godt netværk og fingeren på pulsen. Konkret kan I have vandstand, temperatur og fangstjournal på jeres hjemmeside frem for at linke til andres. " Vi ønsker ham TILLYKKE med overnatningen på KongensHus Kro og Hotel og knæk & bræk på den guidede fisketur ved Skjern Å og Karup Å!🎣 _________________________________________________________ To all who participated in the contest - Thank you very much! We are very excited about the big interest   The winner of the Facebook contest is Jesper Homann with the right answars to all the questions and the following suggestion to: How can we make Riverfisher better? "To make it the anglers favourite place to look for information about the angling in the rivers in Denmark. Both online at the internet but also when you visit the rivers… " Congratulations! We wish you a lot of luck on your guided tour in the rivers Skjern Å and Karup Å!🎣 #riverfisher #karupaa

10. May 2018

Nye fisk i Karup Å De sidste par


Nye fisk i Karup Å De sidste par dage har været rigtig varme, og det har fået temperaturen på vandet op, både i Limfjorden og i Karup Å. Tilsyneladende højt nok op til, at friske fisk i disse dage trækker op. Den 7. maj lykkedes det for Bo Eskesen at fange en 6 kilos majspringer. Nogle husker måske, at selvsamme Bo også formåede at fange en 7 kilos Skjern Å laks til præmieren - Godt gået! Foruden Bo’s fine havørred meldes der om trækkende fisk bl.a. fra Skive By - og flere beretter da også om oplevelser med havørreder. Knæk og bræk derude #riverfisher #karupaa

20. April 2018

”Americano”… Ny Riverfisher blog


”Americano”… Ny Riverfisher blog :-) (For German and English version, see below). Se blog indlægget, og find inspiration til fluebinding og fiskeri i Karup Å :-) /blog/2018/americano-dk/ „Americano”… Neuer Beitrag auf der Riverfisher Blog :-) In diesen Beitrag finden Sie in Inspiration für Fliegenbinden, und für die Fischerei in Karup Au :-) /blog/2018/americano-de/ “Americano”… New Riverfisher Blog entry :-) In this blog, you can find inspiration for flytying, and for fishing River Karup :-) /blog/2018/americano-en/ #riverfisher #karupaa

19. April 2018

God nyhed om et formelt Nordisk


God nyhed om et formelt Nordisk samarbejde, der skal forbedre forvaltningen af skarvbestanden. Se mere på linket :-) http://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2018/04/nordisk-moede-om-skarv-og-fisk?id=1bb3da30-ce8e-40df-8578-4dd3882e7a91&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign= #riverfisher #karupaa

06. April 2018

Ny hjemmeside og fantastisk fangst. Riverfisher


Ny hjemmeside og fantastisk fangst. Riverfisher har nu fået hjemmesiden klar. Se mere om Karup Å på /karup-aa/ 11,2 kg sølv fra Karup Å! Sæsonen 2018 i Karup Å er nu for alvor skudt i gang. Karup Å leverede i år allerede et pragteksemplar af en forårs havørred i PR størrelsen i slutningen af marts måned. Den 24. marts glimtede det således i ådalen, da en 97,5 cm og 11,2 kg sølvblank havørred blev fanget på wobler af Lars Uhre Bruun. Den store havørred er måske umiddelbart et godt bud på en storfangerfisk, men erfaring og sund fornuft siger, at flere af disse forårskæmper vil finde vej op i Karup Å, nu hvor isen har sluppet sit tag over fjorden og milde vinde blæser i ådalen. ”Knæk og bræk” i den kommende tid. - - 11,2 kg Silber von der Karup Au! Jetzt geht’s mit der Saison 2018 bei der Karup Au richtig los. Karup Au hat schon hier im Ende von März, ein Pracht Exemplar von einer Frühlings Meerforelle geliefert. An der 24. März hat es in das Flusstal so richtig geglitzert, als der Lars Uhre Bruun einer blanken Meerforelle auf 97,5 cm und 11,2 kg auf Wobbler gefangen hat. Es kann schon sein, dass dieser Meerforelle im Ende der Saison als „Groß Fänger Fisch“ gekrönt wird. Aber Erfahrung und Vernunft ergebt, das mehrere von diesen Frühlings Giganten ihren Weg zu der Au finden will, jetzt wo der Eis den Fjord verlässt und wärmeren Temperaturen der Flusstal begrüßen. Viel „Petri“ in der kommenden Zeit. - - 11.2 kg pure silver from River Karup! Season 2018 in River Karup is on for real. This year the River Karup has already delivered a magnificent springtime seatrout, in the end of March. On the 24.th of March, silver lightning struck through the river valley, as Lars Uhre Bruun caught a fresh sea run fish on a lure, weighing in at a total of 11.2 kg and measuring 97.5 cm. This magnificent seatrout may very well end up being the largest fish caught in the river this season. However, experience and common sense dictates, that more of these springtime giants will find their way up River Karup, now that the ice has finally left the fjord and kinder winds sweep the river valley. “Tight lines” in the time to come. #riverfisher #karupaa

26. March 2018

Hvis du bare er lidt i tvivl om,


Hvis du bare er lidt i tvivl om, hvad du egentlig skal gøre, når du fanger den store laks, så er der hjælp at hente i videoen. Her fortæller Kenny om, hvordan du skånsomt og på bedst mulig vis indfanger og håndterer laksen, mens du tager det famøse billede, fjerner krogen og genudsætter den vilde Skjern Å laks. #Riverfisher #SkjernÅ #LaksensHus #Catchandrelease

12. March 2018

!!English Below!! Jonas Laigaards


!!English Below!! Jonas Laigaards bud på Skjern å fluen 2018 er hans egen spey variant af "Den våde høne"... Jonas fortæller at han tilbage i 2008 fangede sin første danske laks på fluen og at den siden har haft en fast plads i æsken både til de vestjydske laks og til de nordjydske havørreder... det orinale mønster er blevet tilført både nyere og mere levende matrialer for at give mere liv til fluen uden at glemme det klassiske mønster #skjernå #skjernåfluen2018 #laksefluer !English! Jonas Laigaards skjern river fly 2018 is his own spey variation of "den våde høne"... Jonas tells that he back in 2008 caught his first Danish salmon on the fly and that it have owned its spot in the box both to the salmon in the western rivers and for the seatrout in northern jutland... with newer and softer materials jonas have aplied moreovement to the fly with all respect of the old well proved pattern... #skjernriver #theskjernriverfly2018 #salmonflies

09. March 2018

"Sputnik Francis" er navnet på Torsten


"Sputnik Francis" er navnet på Torsten Zurheide bidrag til "Skjern Å Fluen 2018"... Fluen kan belastes med tungsten eller messing rør for at få fluen ned i sin søgen på sæsonens første laks... #skjernå #skjernåfluen2018 " Sputnik Francis " is the name of Torsten Zurheide's contribution to the " Skjern River Fly 2018 "... The fly can be weighted with tungsten or a brass tube to get the fly down in its quest for the first salmon of the season... #skjernriver #skjernriverfly2018

06. March 2018

Tredje og sidste flue fra Simon


Tredje og sidste flue fra Simon Kastbjerg er "Den hurtige"... Fluen er opstået ved en spontan ide der hurtig blev ført til værks under en klubaften i junoir klubben "vildfisken"... Der af navnet... Fluen skal fiskes dybt hvilket det store conehead bidrager til... Det røde hug punktet er bundet i UV for bedre synlighed... #skjernå #skjernåfluen2018

05. March 2018

!!ENGLISH BELOW!! En anden flue


!!ENGLISH BELOW!! En anden flue fra Simon Kastbjerg er "Tuc fluen"... Fluen er bundet til det tidlige fiskeri, og ifølge Simon, til at gå uden om alt under 20kg!... Fluen fik sit navn efter hvad der stod på menuen til klubaftenen hvor fluen blev bundet... Tuc kiks!... #skjernå #skjernåfluen2018 !English! Another fly from Simon kastbjerg is the "Tuc fly". This fly is tied for the early springfishing, and according to Simon, is it tied to avoid every salmon short of 20 kg!... The fly got its name from what was on the menu that evening the fly was tied at the jonior fishing club "vildfisken"... Tuc biscuits!... #skjernriver #skjernriverfly2018

02. March 2018

!!ENGLISH BELOW!! Simon Kastbjer


!!ENGLISH BELOW!! Simon Kastbjer har sendt os et par bud på "Skjern å fluen 2018"... "A11" er den første fluerne og har en særlig plads i Simons fluebox... På fluen landede han sidste sæson 3maj laks op til 101cm på 3dage! på strækket ved A11og der af navnet... #skjernå #skjernåfluen2018 !English! Simon Kastbjer have sent us a couple of flies for "the Skjern river fly 2018"... " A11" is the first one of the flies and has a special place in Simon's flybox... Simon landed last season 3 may salmon up to 101 cm in 3 days! at this fly... All 3 caught at 11A and there by the name... #skjernriver #skjernrivefly2018

02. February 2018

Per Carlsen har denne gang bundet


Per Carlsen har denne gang bundet en serie af fluen "Tilda" til "Skjern Å fluen 2018" "Tilda variant" Per´s variant er bundet på et rør og forsynet med en drainer disk for at tilføre lidt vægt til fluen... Sidste sæson landede Per selv 2 laks på fluen med en flot præmiere laks på 115cm og 16kg som den største... #riverfisher #skjern #skjernåfluen2018

31. January 2018

!English Below! Casper Hansen har


!English Below! Casper Hansen har sendt os hans bud på "Skjern Å fluen 2018" "Rødlingen" Casper fangede sin første Skjern å laks på denne flue og har siden både landet og mistet flere laks på fluen... Casper fortøller at den helt sikker også sider for enden af forfanget den 16april når 2018 sæsonen skydes i gang! #riverfisher #skjernå #skjernåfluen2018 Casper Hansen have tied his favorite fly "Rødlingen" for the "Skjern River fly 2018"... Casper caught his very first Skjern river salmon on this fly and have ever since both lost and landed several more salmon on the fly... Casper tells that it will be the first fly to fish at the end of his leader in the upcoming season...

29. January 2018

!English Below! Der er kommer flere


!English Below! Der er kommer flere bud på "Skjern å fluen 2018" den sidste uges tid... Her er den første af dem! "Den Gule" Fluen er bundet af Per Carlsen som fandt mønstret på en af P-pladserne langs åen... Kort efter landede han en flot 90cm laks på fluen og har siden landet flere fisk på den... Måske ophavsmanden kan genkende mønstret? :) #riverfisher #skjernå #skjernåfluen2018 During the last week we have recieved a nice amount of flies for the "Skjern River fly 2018"... Here are the first of them! "Den Gule" The fly is tied by Per Carlsen who found the pattern on one of the parking-spots along the river... Shortly after, he landed a nice 90 cm salmon on the fly and has since landed severald more on it... Maybe the originator can recognize the pattern? :)

Hent flere nyheder & events
Luk søg