Om Riverfisher

Riverfisher er et projekt, der målrettet arbejder på at styrke åfiskeriet i Jylland og tiltrække flere lystfiskere til åerne.

Riverfisher arbejder for, at det unikke fiskeri i åerne, og det flotte arbejde, der er gjort for åerne fra de frivillige og kommunernes side, skal synliggøres og fortælles endnu mere. De flotte resultater, der er skabt, betyder nu, at åerne er blevet en vækstmotor for at skabe attraktive landdistrikter og liv i de små samfund og byer langs åerne.  Riverfisher har potentiale til at skaffe flere medlemmer til lystfiskerforeningerne, større omsætning hos købmanden, flere overnattende lystfiskere og meget andet. Riverfisher kommer alle til gode.

Om Riverfisher

Riverfisher er et projekt, der målrettet arbejder på at styrke åfiskeriet i Jylland og tiltrække flere lystfiskere til åerne.

Riverfisher arbejder for, at det unikke fiskeri i åerne, og det flotte arbejde, der er gjort for åerne fra de frivillige og kommunernes side, skal synliggøres og fortælles endnu mere. De flotte resultater, der er skabt, betyder nu, at åerne er blevet en vækstmotor for at skabe attraktive landdistrikter og liv i de små samfund og byer langs åerne.  Riverfisher har potentiale til at skaffe flere medlemmer til lystfiskerforeningerne, større omsætning hos købmanden, flere overnattende lystfiskere og meget andet. Riverfisher kommer alle til gode.

I Riverfisher
tror vi på, at...

  • Fiskeriet ved åerne er ikke bestemt af kommunegrænser – det er helheden, der er central. Derfor vil samarbejde, på tværs af åerne, styrke fiskeriet og give mange flere muligheder for lystfiskerne.
  • Gode vandløb med sunde fiskebestande er grundstenen for åfiskeriet, og det vil Riverfisher bidrage til at fastholde og udvikle.
  • Det jyske åfiskeri er i særklasse og kan måle sig med nogle af de bedste lystfiskersteder på jorden.
  • Det rigtige koncept, som forener naturpleje og vandløbsprojekter, markedsføring samt erhvervsudvikling og jobskabelse, er en stærk businesscase.

Projektet er startet
i 2016

på initiativ fra Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner med udgangspunkt i Skjern Å og Karup Å. I 2017 har Viborg Kommune sluttet sig til projektet. Siden er Skive, Randers og Favrskov kommuner kommet til. Visionen er, at flere kommuner vil tilslutte sig, ligesom flere af de jyske lakse- og havørredåer vil gå med i Riverfisher. På den måde kan vi stå sammen om at styrke Jylland som en meget attraktiv lystfiskerdestination.

Projektet er startet
i 2016

på initiativ fra Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner med udgangspunkt i Skjern Å og Karup Å. I 2017 har Viborg Kommune sluttet sig til projektet. Siden er Skive, Randers og Favrskov kommuner kommet til. Visionen er, at flere kommuner vil tilslutte sig, ligesom flere af de jyske lakse- og havørredåer vil gå med i Riverfisher. På den måde kan vi stå sammen om at styrke Jylland som en meget attraktiv lystfiskerdestination.

ET LOGO MED
MEGET PÅ HJERTET


Riverfishers logo er sammensat af 3 elementer; en lystfisker, en laksefisk og ringe i vandet. Alle elementer er centrale i Riverfishers værdigrundlag. Riverfisher vil skabe unikke forhold for alle lystfiskere og laksefisk. Derfor opfordrer vi alle interesserede til at gå med i at skabe en bæredygtig og attraktiv lystfiskerdestination, så projektet kan sprede sig som ringe i vandet. Gå på opdagelse i logoet og se historien.

image


Luk søg