Find udvalgte fiskepladser ved Skjern Å

Klik på informations-punkterne for at læse mere

Udforsk

Skjern Å

Zone 3

Trampestien

På denne strækning ned mod Gjaldbæk Bro er der lagt store sten ud i vandet. De er fine standpladser, og der gøres hvert år fine fangster netop her. Kan fiskes fra begge bredder, men er nok bedst fra sydsiden.

Zone 3

Olafs Knold

Her landede Olaf Solberg i 2012 Danmarks største fluefangede laks. Den vejede 20,4 kilo og målte 121 centimeter. Kig forbi Laksens Hus og se, hvor stor sådan en moppedreng er: Fisken blev nemlig udstoppet og er udstillet her.

Zone 2

Spisekammeret

Her fangede Ole Østergaard en laks på 15,7 kilo tilbage i 1994. En fisk, der demonstrerede, at åen var ved at genvinde sin storhed. Det store arbejde, der er lagt i at restaurere Skjern Å-systemet, har siden vist sig at være en fantastisk god investering.

Zone 1

Hjøllund bæk

Skjern Å-laksen blev reddet takket være nogle få vilde gydelaks, der blev fanget ved elfiskeri tilbage i begyndelsen af 1980’erne. Deres afkom kom til verden i et klækkeri, og i 1984 blev den første lakseyngel sat ud netop her i Hjøllund Bæk. Bækkens udløb i Skjern Å er en velkendt lakseplads.

LAKSEN I SKJERN Å

Laksen i Skjern Å er den oprindelige stamme af vilde laks

Den har været her siden den seneste istid, hvor isen trak sig tilbage og dannede Skjern Å dalen, for mere end 10.000 år siden. Laksen har derfor igennem årtusinder tilpasset sig forholdene i åen. Genetisk set er den unik og kan skelnes fra andre laksestammer. Trods en sublim tilpasning til åens beskaffenhed og miljø, var laksen alligevel ved at tabe kampen i 1970èrne og begyndelsen af 1980èrne. Laksefangsterne i åen var, i disse år, meget beskedne, og laksen blev nærmest betragtet som uddød. Heldigvis var der nogle lokale ildsjæle, som ville det anderledes. Gennem Skjern Å sammenslutningen organiseredes en heroisk indsats på at genskabe en sund bestand af vilde laks i åen. I 1993 blev der lavet en laksehandlingsplan, som skulle sikre de vilde laks i Danmark. Siden er det gået planmæssigt fremad for laksebestanden.

Skjern Å laksen gyder i december/januar, og æggene klækkes i marts april måned. De fleste yngel er 2 år om at blive store nok til at smoltificere, som er en fysiologisk tilpasning til saltvand. Herefter søger laksene mod havet, hvor de bliver i 1,5 til 4,5 år, for at æde sig store og stærke, inden de atter søger mod åen for at gyde. Laks, der har været 1,5 år i havet, vil ved opgangen i åen veje mellem 1-3,5 kilo. Har de været i havet i 2,5 år, vil vægten ligge mellem 3-8 kilo, og ved 3,5 år i havet vil de vejer 8-14 kilo. De helt store laks, der bliver 4,5 år i havet, inden de vender næsen hjem, kan veje over 20 kilo. Danmarks største lystfiskerfangede laks vejede hele 26,5 kilo og havde tilbragt 4 år i havet, inden den vendte tilbage til Skjern Å. Her blev den fanget af skomager D.C. Dinesen i påsken 1954.

Fiskeregler

På Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside kan du læse om reglerne for laksefiskeri i Skjern Å. Her står alt om fiskesæson, fredningstid, mindstemål, modhageløse kroge, kvoter, catch & release og laksekort.

Fiskeregler

På Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside kan du læse om reglerne for laksefiskeri i Skjern Å. Her står alt om fiskesæson, fredningstid, mindstemål, modhageløse kroge, kvoter, catch & release og laksekort.

Anbefalet fiskegrej til Skjern Å

Laksen i Skjern Å kan veje 5, 10, 15, 20… kilo. Det er store, kampstærke fisk, som sætter grejet på den ultimative prøve. Stænger, hjul, liner og kroge skal kunne holde til en fight med en stor laks. Fisker du med for spinkelt grej, bliver du straffet ubarmhjertigt!

Se videoen, og få styr på, hvilket udstyr der dur’:

Kvote

Hjemtagelse af fisk

I Skjern Å bliver der årligt givet en kvote for hjemtagelse af laks.

Denne kvote er delt i to. Den ene pulje er laks over 75 cm, som fra sæson 2019 vil være delt i to. Den første halvdel af den store kvote frigives den 16 april og den sidste halvdel af den store kvote frigives den 16 juni. Kvoten på de laks under 75 cm er åben fra sæsonstart.

Det er lovligt at hjemtage én laks pr. Person pr. år, så længe den fanges, inden kvoten er opbrugt.

For havørred gælder, at det er lovligt at hjemtage én havørred pr. sæson. De fleste lystfiskere sætter dog havørrederne ud igen, da de er truet og har brug for en ekstra hånd for atter at komme op i bestand.

I Skjern Å er der blandt lystfiskere stor opbakning til at fiske på bæredygtig vis og tage ansvar for at ophjælpe bestanden af såvel laks som havørreder.

Kvote

Hjemtagelse af fisk

I Skjern Å bliver der årligt givet en kvote for hjemtagelse af laks.

Denne kvote er delt i to. Den ene pulje er laks over 75 cm, som fra sæson 2019 vil være delt i to. Den første halvdel af den store kvote frigives den 16 april og den sidste halvdel af den store kvote frigives den 16 juni. Kvoten på de laks under 75 cm er åben fra sæsonstart.

Det er lovligt at hjemtage én laks pr. Person pr. år, så længe den fanges, inden kvoten er opbrugt.

For havørred gælder, at det er lovligt at hjemtage én havørred pr. sæson. De fleste lystfiskere sætter dog havørrederne ud igen, da de er truet og har brug for en ekstra hånd for atter at komme op i bestand.

I Skjern Å er der blandt lystfiskere stor opbakning til at fiske på bæredygtig vis og tage ansvar for at ophjælpe bestanden af såvel laks som havørreder.

KOM I GANG MED AT FISKE

Fiskekort

Der skal købes et fiskekort, før man må fiske i åen. Det kan være et dag-, uge- eller årskort. Der er mere end 20 lystfiskerforeninger langs Skjern Å, og de fleste sælger dag- og ugekort. Man kan også melde sig ind i foreningen og få et årskort. Der findes desuden en række konsortier, som råder over gode laksestræk. For at komme ind i et konsortium må man først stå på venteliste.

Se liste over alle Skjern Ås foreninger og konsortier længere nede på siden. Husk også at købe det statslige lystfiskertegn samt det lokale ”laksetegn”. I Laksens Hus kan du få hjælp til køb af fiskekort, fisketegn og laksetegn.

KOM I GANG MED AT FISKE

Fiskekort

Der skal købes et fiskekort, før man må fiske i åen. Det kan være et dag-, uge- eller årskort. Der er mere end 20 lystfiskerforeninger langs Skjern Å, og de fleste sælger dag- og ugekort. Man kan også melde sig ind i foreningen og få et årskort. Der findes desuden en række konsortier, som råder over gode laksestræk. For at komme ind i et konsortium må man først stå på venteliste.

Se liste over alle Skjern Ås foreninger og konsortier længere nede på siden. Husk også at købe det statslige lystfiskertegn samt det lokale ”laksetegn”. I Laksens Hus kan du få hjælp til køb af fiskekort, fisketegn og laksetegn.

"Lystfisker-citat"

"Guiden besluttede, at vi startede i Vorgod Å, hvilket skulle vise sig at blive en skæbnesvanger beslutning. I den smukke Vorgod Å-dal blev vi fordelt med passende afstand op til jernbanebroen, og efter vel blot to halvhjertede små kast fik en af Belgierne huk. Alle løb jublende til, og guiden sprang nærmest i åen for at sikre fangsten, som i sandhed var smuk – en flot blank og helt frisk laks på 90 cm. som efter rygning blev hjemtaget til Belgien og senere dannede rammen for en fiskeaften med fruerne, hvor også næste år blev planlagt.”

 

Peter Rasmussen, lystfisker ved Skjern Å

God stil ved åen

  • Gå kun ind foran andre lystfiskere, hvis dette er nødvendigt. Kan det ikke være anderledes, bør du sikre dig en minimumsafstand på 100 meter til den bagved fiskende.
  • Det er god stil at spørge den bagvedfiskende lystfisker om lov til at gå ind foran ham.
  • Fiskeriet bør foregå nedstrøms og bevægelig. Det vil sige, at man tager nogle skridt (3-5) imellem hvert kast.
  • Er du heldig og fanger en flot fisk, så stop op og nyd fangsten. Det er i sådan en situation god stil at give plads til, at andre kan fiske.
  • Det er god stil at hjælpe en anden lystfisker med billeder og landing. Herved sikres også bedst mulig overlevelse for en evt. genudsætning. 

Bestil en guide

Skjern Å har stor variation og stiller forskellige udfordringer til lystfiskeren.

Der er således stor forskel på fiskeriet i den øvre og nedre del af åen. I Laksens Hus har vi allieret os med erfarne og dygtige guider, som tilbyder deres ekspertise til enkeltpersoner og grupper. Tilsammen dækker guidekorpsets erfaringer fra hele åen - fra Forvirringen ved Arnborg og til deltaet ved Ringkøbing Fjord.

Når du hyrer en guide ved Skjern Å gennem Laksens Hus, er du sikret at guiden har:

  • Stor lokalviden.
  • Kendskab til stand og hvilepladser på de valgte stræk.
  • Ekspertise indenfor fiskeri med flue eller spin.
  • Fokus på at du får en god oplevelse ved fiskevandet.

Prisen er 50 Euro pr. time plus 20 Euro pr. dag. pr. person. De fleste guider ønsker minimum 3 timer – men ring og fortæl os dine ønsker, så hjælper vi dig til en god oplevelse.

Mange af foreningerne tilbyder også guidening på deres fiskevand. Kontakt den enkelte forening, hvis du vil hører mere herom. Se kontaktoplysninger på de enkelte foreninger længere nede på siden. 

Kontaktoplysninger

Foreninger

SKJERNÅDALENS LYSTFISKERFORENING
v/ Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens – 96 89 70 48

LYSTFISKERFORENINGEN AF 1926
v/ Nils Svalebøg – 21 26 64 54 - email: formand@lf26.dk

HERNING SPORTSFISKERFORENING
v/ Jan Møller Jensen, Højgade 1, 7480 Vildbjerg – 40 40 22 07

IKAST SPORTSFISKERFORENING
v/Erland Sørensen, Nørregade 5, 7430 Ikast – 97 15 36 39

VIDEBÆK & OMEGNS LYSTFISKERFORENING
v/Karl Pedersen, Herningvej 30, Barde, 6920 Videbæk – 97 17 5573

GRINDSTED SPORTSFISKERFORENING
v/Lars Pedersen, Sønderkær 167, 7190 Billund – 40 16 70 36

ØRREDKLUBBEN FREMAD
v/ Uffe Kirkegaard, Søvangen 7, 8464 Galten – 60 95 61 99

ÅRHUS LYSTFISKERFORENING
v/ Henrik Mejer, Koppelsvej 12, 8220 Brabrand – 86253923

BORRIS FISKERIFORENING
v/ Ole Nyholm Knudsen, Arnborgvej 35, 6900 Skjern – 40 87 05 53

ÅRHUS SPORTSFISKERFORENING
v/ Niels Ø. Olesen Tornhøjvej 128, 8260 Viby J – 27 29 18 26

Minds/Tarp Fiskerikonsortium
v/ Poul Bøjgaard, Strandby Plads 5, 3 th., 6700 Esbjerg. – 26 21 40 09

Borris – Nr. Vium Fiskeriforening
v/ Henrik Tokkesdal, Blichersgade 18, Troldhede 6920 Videbæk – 97 19 44 24

Sdr. Felding Lystfiskerforening
v/ Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280 Sdr. Felding – 61 46 20 44

Sdr. Felding Lystfiskerkonsortium
v/ Karl Søren Nedergaard Jørgensen, Bygmark 7 8520 Lystrup – 86 22 61 07

Kontaktoplysninger

Foreninger

SKJERNÅDALENS LYSTFISKERFORENING
v/ Bo Nielsen, Håbetsvej 15, 8700 Horsens – 96 89 70 48

LYSTFISKERFORENINGEN AF 1926
v/ Nils Svalebøg – 21 26 64 54 - email: formand@lf26.dk

HERNING SPORTSFISKERFORENING
v/ Jan Møller Jensen, Højgade 1, 7480 Vildbjerg – 40 40 22 07

IKAST SPORTSFISKERFORENING
v/Erland Sørensen, Nørregade 5, 7430 Ikast – 97 15 36 39

VIDEBÆK & OMEGNS LYSTFISKERFORENING
v/Karl Pedersen, Herningvej 30, Barde, 6920 Videbæk – 97 17 5573

GRINDSTED SPORTSFISKERFORENING
v/Lars Pedersen, Sønderkær 167, 7190 Billund – 40 16 70 36

ØRREDKLUBBEN FREMAD
v/ Uffe Kirkegaard, Søvangen 7, 8464 Galten – 60 95 61 99

ÅRHUS LYSTFISKERFORENING
v/ Henrik Mejer, Koppelsvej 12, 8220 Brabrand – 86253923

BORRIS FISKERIFORENING
v/ Ole Nyholm Knudsen, Arnborgvej 35, 6900 Skjern – 40 87 05 53

ÅRHUS SPORTSFISKERFORENING
v/ Niels Ø. Olesen Tornhøjvej 128, 8260 Viby J – 27 29 18 26

Minds/Tarp Fiskerikonsortium
v/ Poul Bøjgaard, Strandby Plads 5, 3 th., 6700 Esbjerg. – 26 21 40 09

Borris – Nr. Vium Fiskeriforening
v/ Henrik Tokkesdal, Blichersgade 18, Troldhede 6920 Videbæk – 97 19 44 24

Sdr. Felding Lystfiskerforening
v/ Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280 Sdr. Felding – 61 46 20 44

Sdr. Felding Lystfiskerkonsortium
v/ Karl Søren Nedergaard Jørgensen, Bygmark 7 8520 Lystrup – 86 22 61 07

Kontaktoplysninger

Foreninger

Minds/Tarp Fiskerikonsortium
v/ Poul Bøjgaard, Strandby Plads 5, 3 th., 6700 Esbjerg. – 26 21 40 09

Borris – Nr. Vium Fiskeriforening
v/ Henrik Tokkesdal, Blichersgade 18, Troldhede 6920 Videbæk – 97 19 44 24

Sdr. Felding Lystfiskerforening
v/ Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280 Sdr. Felding – 61 46 20 44

Sdr. Felding Lystfiskerkonsortium
v/ Karl Søren Nedergaard Jørgensen, Bygmark 7 8520 Lystrup – 86 22 61 07

Enghavekonsortiet
v/ Steen Jørgen Mortensen, Haydnsvej 10, 7400 Herning – 97 22 56 25

Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943
v/ Niels Vestermark, Rosenvænget 5, 7400 Herning – 97 11 81 70

Skovbjerg River Lodge
v/ Ole Jørgensen, Skovbjergvej 35, 7280 Sdr. Felding – 97 19 91 91

Laksestien (Skarrild Hytteby)
v/ Tonni Kjær Jensen Lyøvej 9, Hammerum 7400 Herning – 25 47 67 20

Øster Dongstrup Fiskerforening
v/ Leif Jensen Klosterhedevej 41, 7600 Struer – 97 86 50 41

De Benhårde Pilte
v/ Kurt Malmbak Kjeldsen, Hallebyorevej 21, 4450 Jyderup

Skarrild Fiskelaug af 2011
v/ Flemming Lundberg Petersen, Stibjergvej 52, 4220 Korsør – 40536114

Vejle Sportsfiskerforening
V/ Anders Chr. Rasmussen, Engbakken 11, 7100 Vejle – 26701380

Kontaktoplysninger

Foreninger

Minds/Tarp Fiskerikonsortium
v/ Poul Bøjgaard, Strandby Plads 5, 3 th., 6700 Esbjerg. – 26 21 40 09

Borris – Nr. Vium Fiskeriforening
v/ Henrik Tokkesdal, Blichersgade 18, Troldhede 6920 Videbæk – 97 19 44 24

Sdr. Felding Lystfiskerforening
v/ Henrik O. Jensen, Åparken 6, 7280 Sdr. Felding – 61 46 20 44

Sdr. Felding Lystfiskerkonsortium
v/ Karl Søren Nedergaard Jørgensen, Bygmark 7 8520 Lystrup – 86 22 61 07

Enghavekonsortiet
v/ Steen Jørgen Mortensen, Haydnsvej 10, 7400 Herning – 97 22 56 25

Sportsfiskerforeningen af 1. juni 1943
v/ Niels Vestermark, Rosenvænget 5, 7400 Herning – 97 11 81 70

Skovbjerg River Lodge
v/ Ole Jørgensen, Skovbjergvej 35, 7280 Sdr. Felding – 97 19 91 91

Laksestien (Skarrild Hytteby)
v/ Tonni Kjær Jensen Lyøvej 9, Hammerum 7400 Herning – 25 47 67 20

Øster Dongstrup Fiskerforening
v/ Leif Jensen Klosterhedevej 41, 7600 Struer – 97 86 50 41

De Benhårde Pilte
v/ Kurt Malmbak Kjeldsen, Hallebyorevej 21, 4450 Jyderup

Skarrild Fiskelaug af 2011
v/ Flemming Lundberg Petersen, Stibjergvej 52, 4220 Korsør – 40536114

Vejle Sportsfiskerforening
V/ Anders Chr. Rasmussen, Engbakken 11, 7100 Vejle – 26701380

Luk søg